Styrelse
Tävlingskommitté
Sportkommitté
Övriga kommittéer
 
Protokollxxxxxxxx
 
LSS Handbok
LSS Stadgarxxxx
 
Avgifter
 
Till våra simmare
Till våra föräldrar
 
Historiaxxxxxxxxxx
LSS i Mediaaaaaaa
 
 

 

 

 

 

AVGIFTER I LUDVIKA SIMSÄLLSKAP

Reviderad: 2012-02-02

 

 

MEDLEMSAVGIFT

 

Medlemsavgiften är 150 kr / enskild medlem och 250 kr / familj (boende på samma adress). Verksamhetsåret är 1 januari - 31 december.

OBS! Endast medlemmar fyllda 16 år har rätt att rösta på LSS årsmöte. Vill du som förälder kunna rösta måste du alltså betala familjemedlemsavgift.

 

 

GRUPP TERMINSAVGIFT

Tim / Vecka

                                                                                                                              

 

                                                                                  

Bubbelgrupp

250 kr

0,50

                                                                                  

Pingvingrupp

250 kr

0,50

                                                                                  

Sluss

400 kr

0,75

                                                                                  

Kvidd

500 kr

1,00

                                                                                  

Teknik

600 kr

2,00-3,00

                                                                                  

Crawl

700 kr

3,00

                                                                                  

Medley

700 kr

3,00

                                                                                  

T5

900 kr

4,50

                                                                                  

T4

1 300 kr

7,00

                                                                                  

T3

1 500 kr

7,50-11,00

                                                                                  

T2

1 700 kr

10,50-13,00

                                                                                  

T1

1 900 kr

10,50-13,00

                                                                                  

 

 

Du kan sänka din terminsavgift genom försäljning av prenumeration på Bingolotter eller Trisslotter - se nedan. Närmare information om detta och en förfrågan om du är intresserad av att sälja lotter finns under "För simmare" och "Blanketter". Detta gäller grupperna enligt tabellen nedan.

 

 

 

 

AVGIFT PER TERMIN EFTER SÅLDA PRENUMERATIONER

 

Bingolotter / vecka / termin Trisslotter / månad / termin

Antal sålda lotter:

0 st

1 st

2 st

3 st Antal sålda lotter: 0 st 6 st 8 st 12 st
T1

1 900 kr

1 800 kr

1 600 kr

1 400 kr T1 1 900 kr 1 800 kr 1 750 kr 1 650 kr
T2

1 700 kr

1 600 kr

1 400 kr

1 200 kr T2 1 700 kr 1 600 kr 1 550 kr 1 450 kr
T3

1 500 kr

1 400 kr

1 200 kr

1 000 kr T3 1 500 kr 1 400 kr 1 350 kr 1 250 kr
T4

1 300 kr

1 200 kr

1 000 kr

800 kr T4 1 300 kr 1 200 kr 1 150 kr 1 050 kr
T5

900 kr

800 kr

600 kr

400 kr T5 900 kr 800 kr 750 kr 650 kr
Medley & Crawl

700 kr

600 kr

400 kr

200 kr Medley & Crawl 700 kr 600 kr 550 kr 450 kr
Teknik

600 kr

500 kr

300 kr

100 kr Teknik 600 kr 500 kr 450 kr 350 kr

 

 

BETALNING AV AVGIFTERNA

 

På våren skickas en faktura ut med medlemsavgiften och terminsavgift.

På hösten skickas en faktura ut med terminsavgift.

 

Betalning sker till LSS bankgiro 756-8249. Märk betalningen med ditt fakturanummer och namn. Om du betalar familjemedlemsavgift - märk då betalningen med namnen på samtliga medlemmar.

 

Tidigare medlemmar faktureras i början av året. Avgiften för kommande år fastställs på årsmötet i januari - februari.

 

 

TÄVLING

 

Ludvika SS betalar till arrangerande förening en anmälningsavgift för alla anmälda simmare. Denna anmälningsavgift är grundad på de antal starter simmaren anmäls i. Anmälningsavgiften för individuella grenar varierar från 50 - 150 kr.

 

Vid tävling betalar våra simmare till Ludvika SS en tävlingsavgift enligt nedan;

 

1-dags tävling:  60 kr

2-dagars tävling utan övernattning:  120 kr

2-dagars / helgtävling med en övernattning:  400 kr

2-dagars / helgtävling med två övernattningar:  600 kr

 

OBS! Inga strykningsavgifter vid sjukdom / skada - detta har tagits bort. Istället betalar struken simmare tävlingsavgiften.

 

 

LICENSAVGIFTER

 

Från den 1 januari 2004 har Svenska Simförbundet infört en licens på samtliga simmare i Sverige enligt följande:

 

12 år & yngre              150 kr                         
13 - 16 år 225 kr
17 år & äldre 300 kr Licensavgiften ingår i din terminsavgift i LSS.

 

LSS betalar dessutom 10 kr i en sk. Rörlig medlemsavgift per medlem till Svenska Simförbundet.

     

 

 

Ludvika Simsällskap

Box 120

771 23  LUDVIKA

BG:  756-8249

.

Org nr:  883800-3690

info@ludvikasimsallskap.se