Styrelse
Tävlingskommitté
Sportkommitté
Övriga kommittéer
 
Protokollxxxxxxxx
 
LSS Handbok
LSS Stadgarrrrrrrrrr
 
Avgifterrrrrrrrrrrrrrr
 
Till våra simmare
Till våra föräldrar
 
Historiaaaaaaaaaaa
LSS i Mediaaaaaaa
 
 

 

 

 

 

DET HÄR FÖRVÄNTAR SIG KLUBBEN AV DIG SOM SIMMARE I VÅRA TÄVLINGSGRUPPER...

 

Självklart kommer du i tid till träningen och har med den utrustning som behövs (badkläder, simglasögon och vattenflaska i plast). För att hinna utnyttja den tid vi hyr i bassängen optimalt ska du finnas på plats för att börja värma upp minst 15 minuter innan passet börjar. Tänk på att det är viktigt att dricka både före, under och efter ett träningspass. Glöm inte heller att äta ordentligt!

 

I bassängen ska vi bara ha friska simmare. Är du sjuk - stanna hemma och låt kroppen läka. Glöm inte att meddela din tränare!

 

Om du använder mediciner kan du i vissa fall behöva ansöka om dispens. Mer information om detta finns på www.riksidrottsförbundet.se. Klicka vidare på "RF arbetar med" och "Dispens". Reglerna om dispens har tillkommit för att idrottsutövare som (av medicinska skäl) måste använda dopingklassade läkemedel ska kunna utöva sin idrott. Ansvaret att ta reda på vad som gäller ligger hos varje simmare (förälder).

 

Tänk på att när du t.ex. är med på en tävling representerar du Ludvika Simsällskap. Använd klubbens kläder vid t.ex. prisutdelningar.

 

Information om de nya reglerna för hur tävlingsdräkter ska se ut från den 1 januari 2010 finns på www.svenskasimförbundet.se under simning, stadgar och regler.

 

 

 

 

Ludvika Simsällskap

Box 120

771 23  LUDVIKA

Plusgiro 71 25 49-5

.

Org nr:  883800-3690

info@ludvikasimsallskap.se