Vart börjar jag?
Vad kostar det?
Tävla med LSS?
 
Bubbelxxxxxxxxxx
Pingvinnnnnnnnnn
Slusssssssssssssssss
Kvidddddddddddd
Byta grupppppppp
 
Sommarsimskola

 

 

 

 

HUR GÅR DET TILL VID BYTE AV GRUPP?

 

 

Inför varje termin ser tränarna över grupperna och fördelningen mellan dessa. Om en simmare skall flytta mellan olika grupper kan det ske genom att simmare får prova att träna med den nya gruppen innan bytet sker.

 

Bytet sker sedan i samråd mellan tränare och simmare samt i samförstånd med föräldrar.

 

Byte mellan grupper kan även ske mitt i en termin om detta behövs för att simmaren skall kunna fortsätta sin utveckling. Även då sker detta givetvis i samförstånd mellan alla berörda.

 

Att få rätt sammansättning i varje grupp är viktigt - inte bara för våra simmare individuellt och deras utvecklingsmöjligheter - utan även för gruppen i det lilla och LSS i det stora.

 

 

Ludvika Simsällskap

Box 120

771 23  LUDVIKA

BG:  756-8249

.

Org nr:  883800-3690

info@ludvikasimsallskap.se

 

 

 

 

Crawlkurs
Motion - simning
Motion - vattengympa
Vansbrogruppen